Johannespassionen i Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden

Tid: Söndagen den 3/4 2022, kl. 18.00
Plats: Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden
Instudering: Annika Treborg (Kammarkören Euterpe) och Katja Själander (Saltsjöbadens Kammarkör)
Dirigent: Katja Själander
Solister: Mattias Nilsson (Jesus/Baryton), Johan Christensson (Evangelist), Johan Wållberg (Pilatus/Bas), Jennie Eriksson (Sopran) och Ivonne Fuchs (Alt)
Musiker: Stockholms Bachsällskap under ledning av Katarina Bengtsson Dennis
Regi: Johan Christensson

 

Johannespassionen
Musik: Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Text: Kapitlen 18 och 19 i Johannesevangeliet

Johannespassionen är ett av de två oratorier av Johann Sebastian Bach (1685-1750) som sparats till eftervärlden. Det andra är Matteuspassionen. Johannespassionen framförs ofta kring påsk, då verkets texter rör sig just kring Jesus sista tid och avslutas med korsfästelse och död.

Verket är uppdelat i två halvor, tänkta att flankera en gudstjänst, och består huvudsakligen av recitativ och körsatser som berättar om Kristi lidande (enligt Johannes), arior som reflekterar skeendet samt koraler med psalmmelodier. Bach följde kapitlen 18 och 19 i Johannesevangeliet och tenorevangelisten (Johan Christensson) följer bibeln t o m ordagrannt.

Den första delen består främst av två scener - Kidrondalen och översteprästen Kaifas palats. Den andra delen innehåller tre scener - mötet med Pontius Pilatus, Golgatha samt den avslutande begravningsplatsen.

Johannespassionen skrevs 1724, under Bachs första år som kyrkomusikaliskt ansvarig i Leipzig och uruppfördes i St Nicholaskyrkan i Leipzig på långfredagen 1724.

      © Kammarkören Euterpe 2024 |