Kvällssolens bloss sig stilla sänker 2017

Tid: Söndagen den 11/6 2017, kl. 18.00
Plats: Ersta kyrka på Erstaterassen
Dirigent: Annika Treborg Wennerström

 

Stilla, sköna aftontimma
Musik: Oskar Lindberg (1887-1955)
Text: Jakob Timotheus Jacobsson (1840-1912)

LÄSNING:
Stämning & Min yndlingsdal
Text: Jens Peter Jacobsen (1847-1885) & Steen Steensen Blicher (1782-1848)
Läsning: Ingrid Wigstrand

Den signade dag
Melodi från äppelbo
Musik: Arr: Nils Lindberg (1933-)
Text: Johan Olof Wallin (1779-1839)

Folkvisa från gotland
(Uti vår hage)
Arr: Hugo Alfvén (1872-1960)

Stämning
Musik: Hugo Alfvén (1872-1960)
Text: Jens Peter Jacobsen (1847-1885)

Min yndlingsdal
Musik: Jørgen Jersild (1913-2004)
Text: Steen Steensen Blicher (1782-1848)

Madonna over bølgerne
Musik: Peter Erasmus Lange-Müller (1850-1926)
Text: Thor Lange (1851-1915)

Peace, I leave with you
Musik: Knut Nystedt (1915-)
Textbearbetning: Frank Pooler (1926-2013)

Psaltare och lyra
Musik: Gustaf Nordqvist (1886-1949)
Text: Erik Axel Karlfeldt (1864-1931)
Bearbetning för kör: Anders Öhrwall (1932-2012)

Aftonen
Musik: Hugo Alfvén (1872-1960)
Text: Herman Sätherberg (1812-1897)

Och jungfrun hon går i ringen
Svensk danslek
Arr: Hugo Alfvén (1872-1960)

September
Ur Tre körvisor
Musik: Wilhelm Stenhammar (1871-1927)
Text: Jens Peter Jacobsen (1847-1885)

I seraillets have
Ur Tre körvisor
Musik: Wilhelm Stenhammar (1871-1927)
Text: Jens Peter Jacobsen (1847-1885)

Vårsång II: Det ljusnar
Musik & text: Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942)

Pingst
Musik: Oskar Lindberg (1887-1955)
Text: Oscar Levertin (1862-1906)

LÄSNING:
Om Grieg
Läsning: Amanda Östlund Tjernström

Ave, maris stella
Musik: Edvard Grieg (1843-1907)
Text: Katolsk bön

Hvad est du dog skjøn
Musik: Edvard Grieg (1843-1907)
Text: Hans Adolf Brorson (1694-1764)

EXTRANUMMER:
Tjuv och tjuv, det ska du heta
Svensk danslek
Arr: Hugo Alfvén (1872-1960)

Sommarpsalm
Musik: Waldemar Åhlén (1894-1982)
Text: Carl-David af Wirsén (1842-1912)

      © Kammarkören Euterpe 2024 |