Like waves exchanging foam 2015

Tid: Onsdagen den 10:e juni 2015, kl. 19.00
Plats: Ersta kyrka på Erstaterassen
Dirigent: Incca Rasmusson/Josef Sjöblom

 

O nata lux
Musik: Morten Lauridsen (1943-)
Text: Hymn ur tidegärden för lades (morgonbönen)

Three motets
1. Thus saith the Lord
2. Peace I leave with you
3. I will praise Thee, o Lord
Musik: Knut Nystedt (1915-)
Text: Jesaja 44:2, Johannes 14:27, Psaltaren 9:1, 2
Textbearbetning: Frank Pooler (1926-2013)

LÄSNING:
Läsning: Lars Rymell

This marriage
Musik: Eric Whitacre (1970-)
Text: Jalal ad-Din Rumi (1207-1273)

A boy and a girl
Musik: Eric Whitacre (1970-)
Text: Octavio Paz (1914-1998)

Agnus Dei
Adagio for strings, op. 11, transkriberad för blandad kör
Solo: Anna-Karin Hermansson
Musik: Samuel Barber (1910-1981)
Text: Ur den latinska mässan

Deep river
Amerikansk traditionell spiritual
Solo: Anja Grundberg
Arr: Norman Luboff (1917-1987)

LÄSNING:
Läsning: Jonas Thorsén

Four motets
1. Help us, o Lord
2. Thou, o Jehovah, abideth forever
3. Have mercy on us, o my Lord
4. Sing ye praises to our King
Aaron Copland (1900-1990)
Aaron Copland (1900-1990), efter texter ur Gamla testamentet

LÄSNING:
Läsning: Incca Rasmusson

Tonight eternity alone
Solo: Hanna Lekås & Susanne Modig
Musik: René Clausen, USA (1953-)
Text: Thomas S. Jones (1882-1932), ur Dusk at sea

Sleep
Musik: Eric Whitacre (1970-)
Text: Charles Anthony Silvestri (1965-)

Alleluia
Musik: Randall Thompson (1899-1984)

EXTRANUMMER:
Wade in the water
Amerikansk traditionell spiritual
Solo: Mats Håkanson
Arr: Norman Luboff (1917-1987)

UTANFÖR KYRKAN:
Sommarpsalm
Musik: Waldemar Åhlén (1894-1982)
Text: Carl-David af Wirsén (1842-1912)

      © Kammarkören Euterpe 2024 |