Förklädd Gud - Vårkonsert 1999

Tid: Söndagen den 30:e maj 1999
Plats: S:t Peters Kyrka
Dirigent: Annika Treborg Wennerström

 

 

      © Kammarkören Euterpe 2024 |