Och sången doftar i natten 2016

Tid: Söndagen den 22/5 2016, kl. 19.00
Plats: Ersta kyrka på Erstaterassen
Dirigent: Annika Treborg Wennerström
Piano: Gunilla Tornving

 

Vid Frösö kyrka
Ur Frösöblomster
Musik: Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942)
Piano: Gunilla Tornving

Stämning
Musik: Hugo Alfvén (1872-1960)
Text: Jens Peter Jacobsen (1847-1885)

Dofta, dofta, vit syrén
Musik: David Wikander (1884-1955)
Text: Emil Kléen (1868-1898)

LÄSNING:
Förvårskväll
Text: Ragnar Jändel (1895-1939)
Läsning: Karin Barck-Holst

Förvårskväll
Musik: David Wikander (1884-1955)
Text: Ragnar Jändel (1895-1939)

Tre körvisor
I. September
II. I seraillets have
III. Havde jeg, o havde jeg en dattersøn, o ja!
Musik: Wilhelm Stenhammar (1871-1927)
Text: Jens Peter Jacobsen (1847-1885)

LÄSNING:
Som stjärnorna på himmelen
Text: Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942)
Läsning: Alexandra Kärnlund, Per Frejvall och Jonas Thorsén

Som stjärnorna på himmelen
Ur Fyra visor i svensk folkton
Musik & text: Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942)

I furuskogen
Musik: Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942)
Text: Helena Nyblom (1843-1926)

Danslek
Ur Operan Ran - En dramatisk dikt
Musik & text: Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942)
Piano: Gunilla Tornving

Stemning
Musik: Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942)
Text: Jens Peter Jacobsen (1847-1885)

Vårsång II: Det ljusnar
Musik & text: Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942)

Vårsång III: Våren kom en valborgsnatt
Musik & text: Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942)

Aftonen
Musik: Hugo Alfvén (1872-1960)
Text: Herman Sätherberg (1812-1897)

Sverige
Musik: Wilhelm Stenhammar (1871-1927)
Text: Verner von Heidenstam (1859-1940)

Morgonen
Musik: Oskar Lindberg (1887-1955)
Text: Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)
Piano: Gunilla Tornving

Sveriges flagga (flamma stolt)
Musik: Hugo Alfvén (1872-1960)
Text: Karl Gustav Ossiannilsson (1875-1970)

Pingst
Musik: Oskar Lindberg (1887-1955)
Text: Oscar Levertin (1862-1906)

Vårnatt
Musik: Wilhelm Stenhammar (1871-1927)
Text: Oscar Levertin (1862-1906)
Piano: Gunilla Tornving

EXTRANUMMER:
Sommarpsalm
Musik: Waldemar Åhlén (1894-1982)
Text: Carl-David af Wirsén (1842-1912)

      © Kammarkören Euterpe 2022 |