John Rutters Requiem - Höstkonsert 1999

Tid: Lördagen den 13:e november 1999
Plats: Essinge Kyrka
Dirigent: Annika Treborg Wennerström
Körer: Kammarkören Euterpe och Plica Vocalis under ledning av Annika Treborg Wennerström

 

Requiem
(1985)
Musik: John Rutter (1945-)

I. Requiem Aeternam

II. Psalm 130: Out of the deep

III. Pie Jesu

IV. Sanctus – Benedictus

V. Agnus Dei

VI. Psalm 23: The Lord is my shepherd

VII. Lux Aeterna

 

      © Kammarkören Euterpe 2022 |